Ads Below The Title

CODE TRANG TRÍ TẾT CHẠY DỌC THEO BLOGSPOT


Để thêm code trang trí này bạn thêm code bên dưới vào 1 tiện ích HTML/javascript ở phần bố cục.Hoặc vào phần chủ đề --> chỉnh sửa HTML và tìm thẻ </body> thêm ngay bên trên dòng code trang trí ở dưới đây:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<div class="tet-2019"><img class="left-2019" id="left-2020" src="https://lh4.googleusercontent.com/-HXBsyeylNsk/XDQOO3VSvjI/AAAAAAAACm0/mN6mv1PCfgc8o3PrRm_kvBWN7KmMjsPqQCLcBGAs/s1600/tet1.png"/><img class="right-2019" id="right-2020" src="https://lh4.googleusercontent.com/-tlsSRiDAay8/XDQOjlNI5uI/AAAAAAAACm8/66f7Unvw1J039PCBEUX9q-gFOfUw8JoGgCLcBGAs/s1600/tet2.png"/></div><style>#left-2020{width: 130px;left:0;z-index:7;position:fixed;;transition:all 0.3s linear;-moz-transition:all 0.3s linear;-webkit-transition:all 0.3s linear}#right-2020{width: 130px;right:0;z-index:7;position:fixed;;transition:all 0.3s linear;-moz-transition:all 0.3s linear;-webkit-transition:all 0.3s linear}.left-2019{top:0px}.right-2019{top:0px}.text-2019-l{top:0px}.text-2019-r{top:0px}@media screen and (max-width:1024px){.tet-2019{display:none}}@media screen and (max-width:1440px){#shareduyblogs{display:none}}</style>')
//]]>
</script>
<script>//<![CDATA[
      var lastScroll = 0;
      jQuery(document).ready(function($) {
        $(window).scroll(function() {
          var scroll = $(window).scrollTop();
          if (scroll > lastScroll) {
            $('#right-2020').removeClass('left-2019').addClass('text-2019-l')
            $('#left-2020').removeClass('right-2019').addClass('text-2019-r')
          } else if (scroll < lastScroll) {
            $('#right-2020').addClass('left-2019').removeClass('text-2019-l')
$('#left-2020').addClass('right-2019').removeClass('text-2019-r')
          }
          lastScroll = scroll;
        })
      })
//]]></script>


Theo kết quả như hình dưới là đúng:
NẾU MUỐN HIỆN THÊM DÒNG DƯỚI NHƯ HÌNH


Các bạn thêm dòng code trên thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0;left:0;width:100%;height:220px;background:url(https://lh4.googleusercontent.com/-QbePDLdhNNY/XEUwuZ9uKNI/AAAAAAAACoI/X_VrU2mBsAU9HuZ73LtLydwGPatl_ESXgCLcBGAs/s1600/bottom.png) repeat-x bottom left;"></div><a href="" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:19px;left:280px" src="https://lh4.googleusercontent.com/-JvldBXC9IQU/XEUxNox_npI/AAAAAAAACoQ/QsRD4t1H5jwJx57_prsTcJyvQ1-4k1oCgCLcBGAs/s1600/buttom-left.png"/>');
var no=100,hidesnowtime=0,snowdistance="pageheight",ie4up=document.all?1:0,ns6up=document.getElementById&&!document.all?1:0;function iecompattest(){return document.compatMode&&"BackCompat"!=document.compatMode?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp,am,stx,sty,i,doc_width=800,doc_height=600;ns6up?(doc_width=self.innerWidth,doc_height=self.innerHeight):ie4up&&(doc_width=iecompattest().clientWidth,doc_height=iecompattest().clientHeight);dx=[];xp=[];yp=[];am=[];stx=[];sty=[];
for(i=0;i<no;++i)dx[i]=0,xp[i]=Math.random()*(doc_width-50),yp[i]=Math.random()*doc_height,am[i]=20*Math.random(),stx[i]=0.02+Math.random()/10,sty[i]=0.7+Math.random(),(ie4up||ns6up)&&document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"></div>');
//]]>
</script>

Thế là các bạn đã hoàn thành việc trang trí cho blogspot vào ngày tết rồi. Chúc các bạn thành công, cần hỗ trợ cứ để lại cmt ở phía dưới.

Không có nhận xét nào

Ads Inter Below The Post

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Image Link [https://4.bp.blogspot.com/-BeXY2kH9dPY/XCbi4gdhrKI/AAAAAAAAGLY/Oi_42lTXVoQSeCNP3xt74u0HdcBXYSqAACLcBGAs/s320/MUI%2BTEN%2BXUONG.png] Author Name [CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM] Author Description [Những sản phẩm dưới dây tương tự sản phẩm bạn đang xem. Bạn có thể xem qua hoặc liên hệ trựt tiếp 093.6666.209 để được tư vấn.] Facebook Username [#] Twitter Username [#] GPlus Username [#] Pinterest Username [#] Instagram Username [#]